همه ما می دانیم برای انجام کارهایمان به تمرکز نیاز داریم. تمرکز کافی داشتن یکی از باارزش ترین ویژگی هاست که می تواند در موفقیت نقش مهمی ایفا کند.
فردی که تمرکز حواس دارد، می تواند افکار سازنده داشته باشد و جلوی فکرهای مخرب را بگیرد. حتی باهوش ترین افراد هم بدون قدرت تمرکز نمی توانند کاری از پیش ببرند.

اگرشما از آن دسته افرادی هستید که نمی توانند افکارشان را به مدت طولانی روی یک مقوله متمرکز کنند نگران و دلسرد نشوید، زیــــــرا افراد بسیار کمی از عهده چنین چیزی برمی آیند. باید گفت با تمرین روزانه می توانید بخوبی به این قدرت اعجاب انگیز دست پیدا کنید.

ادامه مطلب
منبع : آخرین بقیت الله |داشتن تمرکز
برچسب ها : تمرکز